top of page

Circoncept

A Circoncept projekt célja, hogy a négy nemzetközileg elismert és példaértékű oktatási munkával rendelkező cirkuszi szervezet munkájának megismerésével és képzésein való részvétellel a Magyar Zsonglőr Egyesület PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETÉT FEJLESSZE. Ezt a jelenlegi és leendő oktatóinak, menedzsment tagjainak PEDAGÓGIAI KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSÉVEL, egy OKTATÓI PLATFORM létrehozásával teszi, a rendszeresen ülésező PEDAGÓGIAI MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSÁVAL biztosítja az Egyesület pedagógiai munkájának folyamatos jövőbeni fejlődését. Célunk továbbá az OKTATÓI BÁZIS BŐVÍTÉSE, valamint a CIRKUSZI DISZCIPLÍNÁK HASZNÁLATÁNAK ÉS OKTATÁSÁNAK MAGASABB SZINTRE EMELÉSE, MUNKAMÓDSZEREINEK BŐVÍTÉSE, s mindezekkel párhuzamosan a MENEDZSMENT FEJLESZTÉSE, hogy lépést tudjon tartani és megfelelő szervezeti hátteret biztosítani az újításoknak. Ezen kívül ÚJ SZERVEZETI PROFILOK FELTÉRKÉPEZÉSE és BEVEZETÉSE is a céljaink között szerepel, valamint az eddigiekhez kapcsolódó ÚJ ISMERETEK, GYAKORLATOK SZERZÉSE például a SZOCIÁLIS CIRKUSZ terén. A nemzetközi szervezetekkel való közös munka megalapozza a NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK ÉPÍTÉSÉT, Egyesületünk EURÓPAI HÁLÓZATOKBA VALÓ BEÉPÜLÉSÉNEK mélyítését, új KÖZÖS PROJEKTEK LÉTREJÖTTÉT.

NEMZETKÖZI PARTNEREINK kiváló európai cirkusziskolák. A KATAPULT berlini központú egyesület, melynek fő profilja KÜLÖNLEGES CIRKUSZI WORKSHOPOK SZERVEZÉSE a világ minden tájáról érkező oktatókkal, de kiemelkedik társcirkuszuk SZOCIÁLIS CIRKUSZI MUNKÁJA is, amelyet megismernek majd a job shadowing tevékenységre érkező kiutazóink. A CIRQUEON cseh cirkusz hozzánk hasonló, széles skálán mozgó tevékenységet végez, de nálunk néhány évvel TÖBB TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK, így náluk a MINDENNAPOS MŰKÖDÉS megfigyeléséből, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜK tanulmányozásából és PEDAGÓGIAI HOZZÁÁLLÁSÁNAK megismeréséből rengeteget profitálunk. A VERTIGO Egyesületnél leginkább az ADMINISZTRATÍV HÁTTÉR az, amely példaértékű számunkra, megismerjük, hogy lehet jól működő AKKREDITÁCÓS RENDSZERT KIALAKÍTANI és SIKERREL MŰKÖDTETNI.

A GIOCOLERIE&DINTORNI szervezetnél megismerkedünk egy JÓL FELÉPÍTETT SZERVEZETI HÁLÓ MŰKÖDÉSÉVEL, megismerjük, a cirkuszi diszciplínák KOR és MOTIVÁCIÓ SZERINTI SPECIFIKUS OKTATÁSI JELLEGZETESSÉGEIT, betekintést nyerünk a Római EGYETEMMEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKBE, megismerjük SZOCIÁLIS CIRKUSZI MUNKÁSSÁGUKAT is. 21 résztvevőből jelenlegi és leendő OKTATÓINK közül 12-t EGYHETES KÜLFÖLDI KÉPZÉSRE küldünk ki OKTATÓINK és MENEDZSMENTÜNK tagjai közül pedig 9-et HÁROM HETES JOB SHADOWING tevékenységre

A projektet 2019 SZEPTEMBERE és 2021 SZEPTEMBERE között tervezzük megvalósítani, amelynek része a RÉSZTVEVŐK FELKÉSZÍTÉSE több fázisú folyamat során a PROJEKTMENEDZSER, a HAZAI MENTOR és a NYELVTANÁR által: Projektindító találkozó,szakmai felkészítés, nyelvi felkészítés, kulturális felkészítés, praktikus felkészítés. A NYOMON KÖVETÉS folyamatosan zajlik a pályázati időszak alatt a HAZAI MENTOROK, a HELYI MENTOROK, a PROJEKTMENEDZSER és a PEDAGÓGIAI MUNKACSOPORT által,

melyhez segítséget nyújt a kiutazások után a résztvevők írásos beszámolója, valamint az általuk kitöltött elégedettségi kérdőív. A projekt EREDMÉNYESSÉGÉT személyes beszélgetéssel, kérdőívvel mérjük fel, valamint mérhető lesz a résztvevők által tartott workshopon, a projekt záróbeszámolóján, valamint a pedagógiai munkacsoportban folyó közös munka során is.

A projekt HATÁSÁRA magabiztos, motivált, kreatív oktatók és menedzsment fogja biztosítani a hozzánk járókat a vonzóbb foglalkozásokról, hosszú távra elköteleződő oktatókat és tanulókat nyerünk, újabb érdeklődőket a cirkuszművészet és szociális cirkusz iránt, valamint a pedagógiai munkacsoport és vezető pozíció létrejöttét. Munkatársaink összkompetenciája nőni fog, ezzel nő munkaerőpiaci értékük is, valamint a nyelvtudásuk is fejlődik. Az általunk képviselt tudás szélesebb körben lesz elérhető, mind Cirkuszközpontunkban, mind új vidéki helyszíneken. Eseményeink nemzetközibbek lesznek új kapcsolatainknak hála, valamint mi is nemzetközibbé tesszük a külföldi szervezetek munkáját, ahol a tapasztalatcserék során, ők is szert tesznek új tudásra.

Szakmai beszámolókat a kiutazásokról itt olvashatsz.

2000px-Erasmus+_Logo.svg.png
bottom of page