top of page

Korábbi projektek

Circoncept

A Circoncept projekt célja, hogy a négy nemzetközileg elismert és példaértékű oktatási munkával rendelkező cirkuszi szervezet munkájának megismerésével és képzésein való részvétellel a Magyar Zsonglőr Egyesület PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETÉT FEJLESSZE. Ezt a jelenlegi és leendő oktatóinak, menedzsment tagjainak PEDAGÓGIAI KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSÉVEL, egy OKTATÓI PLATFORM létrehozásával teszi, a rendszeresen ülésező PEDAGÓGIAI MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSÁVAL biztosítja az Egyesület pedagógiai munkájának folyamatos jövőbeni fejlődését. Célunk továbbá az OKTATÓI BÁZIS BŐVÍTÉSE, valamint a CIRKUSZI DISZCIPLÍNÁK HASZNÁLATÁNAK ÉS OKTATÁSÁNAK MAGASABB SZINTRE EMELÉSE, MUNKAMÓDSZEREINEK BŐVÍTÉSE, s mindezekkel párhuzamosan a MENEDZSMENT FEJLESZTÉSE, hogy lépést tudjon tartani és megfelelő szervezeti hátteret biztosítani az újításoknak.

Bővebben...

 

CIRCE - Educircation

Nemzetközi hálózataink közül legjelentősebb az európailag elismert és számon tartott Educircation együttműködés, mely 7 országot köt össze a Magyar Zsonglőr Egyesület vezetése alatt.

Oktatóinknak életre szóló fejlődési lehetőséget, és intenzív élményt adnak a hálózat által szervezett képzések. Története még 2008-ra nyúlik vissza, amikor spanyol és német barátainkkal hoztunk létre egy partnerséget és Zsonglőrtalálkozóink workshopjain tanultunk egymástól. Ez az egyszerűnek indult együttműködés fejlődött ki annyira, hogy mára európai szintű hálózattá alakult.

A képzések fókusza elsősorban a szociális cirkusz, vagyis hátrányos helyzetű csoportokkal való cirkuszi munka formáit kutatjuk a képzések során. Foglalkozunk börtönben fogvatartottakkal, szegregált roma fiatalokkal, testi fogyatékos gyermekekkel, menekültekkel, bevándorolókkal, és nemzetiségi, kisebbségi csoportokkal.

Bővebben...

CirCollaborative tools

Egy fontos és aktuális kihívásra ad választ ez a nemzetközi együttműködés, melyben Európa cirkuszközpontjai és fesztiváljai működnek együtt:

Itt eszközök, programok, applikációk használata a cirkuszi szakmai munkában.

A 9 partnerszervezet három – a cirkusz mindennapjaiban jelentős – területen vizsgálja ezeket az eszközöket és szükségleteink szerint integráljuk őket a napi munkánkba.

Bővebben...
Szociális cirkuszi menedzsment - Social circus advocacy

A sok év szociális cirkuszi munka során eljutottunk addig a pontig, amikor szükségét érezzük, hogy munkásságunk kereteit tágítsuk. Ez azt jelenti, hogy a projektjeinken belül a koordinációval, menedzsmenttel kapcsolatos területeket erősítjük.  

Ennek érdekében, az Erasmus + program által finanszírozott, kétéves európai projekt keretében négy partnerszervezet négy különböző képzést szervez. Ezek egyben kutatást és a bevált gyakorlatok megosztását jelentik.

A projekt partnerei a Cirqueon (CZ), Associacio Valenciana de Circ (E), a Cirkuskus (SK) és a Magyar Zsonglőr Egyesület.

A projekt ütemezése:

2018. március 19-24. – Finanszírozási kérdések és hálózatépítés a hazai állami és vállalati szektorban

2018. október 22-26. - Marketing és PR Szlovákiában

2019. április – Evaluáció és fenntarthatóság Spanyolországban

2019. február - Mérés és diagramok, honlap szerkesztés Csehországban

A budapesti workshop programja és koncepciója

 

A képzés magánszféra és a közszféra intézményei közötti kapcsolatok kialkításának módszereit járja körül.

A program két részből áll: plenáris ülés és labor (kísérletezés és ismertetés).

Plenáris ülés: 3 vendég, 3 különböző napon, 3 nézőpont az adománygyűjtésről és az együttműködésről: magánszektor, közszféra és a civil társadalom.

- A civil társadalmi vezetők tapasztalatai a folyamatban lévő programok finanszírozásáról:

 Milyen kormányzati területekkel kell kapcsolatokat építeni és hogyan? Milyen európai, regionális vagy országos pályázati lehetőségek igényelhetőek? Hogyan integráljuk a tevékenységeinket? A legjobb gyakorlatok felvezetése a hálózatépítés és a projektek bemutatása terén.

- A közszférát Budapesten a CSR és az egyenlőségi jogokat képviselő 11. kerületi Városi Tanács képviseli. Segítségükkel a közszféra struktúrája, működése és annak protokollja, a kormányzati szektor és a civil társadalom közötti tényleges együttműködés kerül bemutatásra.

- Azon ügynökségek, melyek gyümölcsöző kapcsolatokat hoznak létre és tartanak fenn a civil szervezetek és multinacionális vállalatok vagy más magánvállalatok között, betekintést adnak a saját munkájukba. Szó lesz a CSR világáról, valamint tanácsokat kaphatunk arra vonatkozóan, hogy lehetséges-e eredményes együttműködés más vállalatokkal, szponzoráláson és finanszírozáson túl.

Labor: a projektben részt vevő partnerek közötti tevékenységeket öleli fel. Ezen tevékenység célja a hálózatépítésben hasznos anyagok összegyűjtése: a szociális cirkusz világával kapcsolatos hitelesítő adatok / ajánlások, amelyeket a partnerek a jövőben bármely helyzetben a szociális cirkusz jelentőségének és potenciáljának bizonyítására használhatnak fel.

Workshop: A tréning utolsó napján a partnerek találkoznak a magyar szociális cirkusz szakkör szakembereivel és megosztják tapasztalataikat a rendezvény keretében.

További részletek a 2 éves projektről


A 'Social Circus Advocacy' projekt a szociális cirkusz szervezési kérdéseivel foglalkozik. Azon igényt hivatott kielégíteni, miszerint Európa szerte szükségessé vált, hogy a szociális cirkuszi programokat szakképzett projekt koordinátorok vezessék.

A cirkuszi szektor már évtizedek óta támogatja a társadalmi, ifjúsági és a közösségi munkában használt cirkuszi módszereket. Sokszor bebizonyosodott, hogy a  művészetek, a sport és a humán  tudomány ágazatai közötti együttműködés tökéletes eszköz a nehézsorsú, kisebbségi és speciális igényű csoportok munkájában. Segítik a csoportok helyi integrációját, növelik az egyének önismeretét és önbizalmát, fejlesztik ügyességüket, mozgáskultúrájukat, koordinációs-, koncentrációs- és általában véve az alapkészségeiket, ezátal javítják a csoportok fizikai és szellemi jólétét.
Bár jól képzett szociális cirkuszi oktatókkal rendelkezünk, képzett projekt koordinátorokra lenne szükségünk, akik a projekt pénzügyi és hivatalos ügyeit kezelik, emelett képesek lennének a projekteket népszerűsíteni az ügyfelek, a nagyközönség és a lehetséges finanszírozók között. A szociális cirkusz mozgalom fennmaradása érdekében, képeznünk kell a szociális cirkuszi projektmenedzsereket olyan területeken, mint a kommunikáció, a marketing, a pénzügyek, az értékelés, a digitális média és a fenntarthatóság. A Social Circus Advocacy projekt keretében két éven keresztül négy közös személyzeti tréning valósul meg.
A projekt transznacionális léptéke rendkívül fontos. Az európai szociális cirkuszi közösség szorosan együttműködik nemcsak a kölcsönös nemzetközi projektekben, hanem a tapasztalatok és a tudás megosztásában is. Ha egy szociális cirkuszi projekt jól működik az egyik európai országban, általában más országokban is hasonló módon lesz rendszeresítve.
A szociális cirkusz is foglalkozik a társadalmi kirekesztés, a veszélyeztetett fiatalok, a szegénység, a szenvedélybetegségek és a migrációból eredő - és sok más problémával. A közös munka által nemzetközi szinten dolgozunk olyan kérdéseken, amelyek bővítik és gazdagítják a szociális cirkusz világát.
A projekt során a cirkuszvilágon kívüli, más speciális szakterületek szakembereit is bevonjuk, akik részt vesznek a munkatársak képzésében. Ez különböző ágazatokon átnyúló együttműködéshez ad lehetőséget, ami fontos a nemzetközi társadalmi cirkuszi projektek előrehaladásában.

Cirkusz kisebbségi csoportokkal

Opening the Circus Tent elnevezésű projektünk egy másfél éves nemzetközi partneri együttműködés a spanyol Donyet Ardit, az olasz Circo Corsaro és a Magyar Zsonglőr Egyesület között. A három szervezet nagyon hasonló munkát végez, szociális cirkuszi foglalkozásokat tart a város peremén élő kisebbségi közösségek fiataljai számára, így tapasztalataink, módszereink megosztása különösen értékes tudást tartogat. A projekt során meglátogatjuk egymást 1-1 hétre, részt veszünk egymás munkájában, megbeszéljük, megtapasztaljuk egymás nehézségeit és sikereit egyaránt. Emellett pedagógiai módszereinket meg is osztjuk egymással az egy hetes látogatások alatt workshopok formájában, és a tanult módszereket aztán hazatérve saját kontextusunkra adaptálva munkánkba építjük.

Első ilyen látogatásunk 2018 novemberében zajlott Alicante városában Spanyolországban:

Itt a Donyet Ardit munkatársai bevezettek minket a munkájukba, amit a Zona Norte elnevezésű külső kerületben végeznek. Ez egy szegény, marginalizált, főleg bevándorló és roma származású közösségek által lakott városrész, amelynek iskolájával együttműködésben tartják cirkuszi foglalkozásaikat spanyol barátaink. A náluk töltött hét során nem csak a gyakorlatban ismerhettük meg munkájukat, hanem workshopok keretében a szociális cirkusz és gender idetitás kapcsolatáról is tanulhattunk tőlük. Munkájukban kiemelt szerepet kap a gender kérdéskör, hogy a különböző nemi szerepek ne a társadalom egy elnyomó működésmódjaként jelenjenek meg, hanem egymás értő tisztelete határozza meg szerepeinket, közösségeink dinamikáját. A hét során tehát erről folytattunk eszmecserét, illetve, hogy ehhez hogyan járulhat hozzá példájával, viselkedésével, az esetleges konfliktusok kezelésével a szociális cirkuszi tréner. Nagy viták voltak a hét során, és sokat tanultunk magunkról, egymásról, a munkánkról. Kollégáink Budapestre hazatérve egy 1 órás workshopba próbálták belesűríteni a tanultakat, ami aztán egy három órás, rendkívül gondolatébresztő vitába torkollott, ami azóta dolgozik is bennünk.

 

A második látogatás során Budapesten töltött egy hetet a 3 spanyol és 3 olasz kolléga kis csapata.

A hét során a kritikai pedagógia módszerével ismerkedhettünk meg. Ebben segítségünkre voltak a téma hazai legjobb ismerői, a Közélet Iskolája képzői, Udvarhelyi Tessza és Végh Anna, akik egyesületünk oldaláról Szabó Mártonnal kiegészülve alkották hárman a képzői csapatot. A hét során elmélyedtünk a Paolo Freire nevével fémjelzett kritikai pedagógia (vagy más néven elnyomottak pedagógiája, vagy felszabadítás pedagógiája) elméletében és gyakorlatában. Ennek lényege annak felismerése, hogy hátrányos helyzetű csoportjaink tagjainak énképét erősen meghatározza alacsony társadalmi státuszuk, az az elnyomott, passzív társadalmi szerep, amibe a különböző társadalmi működések kényszerítik őket. Az egyik legmeghatározóbb ezek közül pedig oktatásunk működése, ami a fennálló elnyomó társadalmi rendre szocializál. Ennek kívánunk munkánkban ellenpontja lenni, amikor oktatási tevékenységünket a felszabadítás pedagógiája elvei szerint végezzük, ami nem egy hierarchikus tanár-diák viszonyra, hanem egyenlő felek közös és kölcsönös tanulásából-tanításából indul ki. Az így létrejövő oktatás olyan tanulási folyamatokat hoz létre, amelyben az ebben résztvevők a tanulási folyamat cselekvő létrehozói és ezáltal önmagukat, társadalmi helyüket és a szélesebb társadalmi környezetet is úgy látják, mint aminek tudatos, aktív alakítóivá válhatnak.

 

Nápoly, a harmadik millennium pedagógiája

2019 februárjában pedig Nápolyba látogatunk, hogy a Circo Corsaro cirkusziskola munkájába nyerjünk betekintést. Ők Nápoly egy külső negyedében, Scampiában dolgoznak, ahol nagy problémát jelent a szegénység, a kirekesztettség és a maffia erős jelenléte.

Az itt végzett munkájukban pedagógiai módszerük a Patrizio Paoletti nevéhez köthető Harmadik Millennium Pedagógiája. Ennek a lényege, hogy a hátrányos helyzetű csoportokkal való munkában nem hagyhatuk figyelmen kívül annak karakterisztikáit, hogy milyen társadalmi helyzetből jönnek a résztvevőink, azonban ennek ismeretében, ezt a tudást értően használva, a tanulási folyamat értékes részévé tehetjük azt, előnyt kovácsolva a hátrányból.

A projekt tapasztalatait egy nyitott, egy hetes szociális cirkuszi trénerképzés fogja összegezni 2019 júniusában. Addig is bővebb információ és friss hírek a projektről elérhető angol nyelven a projekt honlapján és a Facebook oldalán.

http://openingthecircustent.com

https://www.facebook.com/openingthecircustent/

 
Szociális cirkusz menekültekkel

Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a menekültek és oltalmazottak, valamint a migráns hátterű gyerekek és fiatalok csoportjára is. Ennek a törekvésünknek egy nemzetközi hálózat ad keretet, ami négy menekültekkel dolgozó szervezetet köt össze, akik mind szociális cirkuszi módszerrel, de más-más helyzetben és metódusok mentén foglalkoznak ezzel a célcsoporttal. A program célja, mely az Erasmus+ program támogatásával zajlik, hogy megosszuk egymással módszereinket és tapasztalatainkat. Ezzel emeljük munkánk színvonalát és egy szélesebb rálátást szerzünk a témára, ami természetéből fakadóan nem értelmezhető kizárólag lokális szinten.

A hálózat török partnere az Art Anywhere Foundation Mardinban, a szír határtól mindössze 40 kilóméterre működik, és tanítja gólylábazni, zsonglőrködni, akrobatikázni a gyerekeket. A hozzájuk érkező fiatalok sokszor előző nap jöttek a háború borzalmaiból, és még Mardinban sem kerültek túl messze tőle. A munkájukban tehát traumákkal súlytott csoportokkal dolgoznak, ezek feldologzásának elősegítésére épül szociális cirkuszi módszerük.

Másik partnerünk a görög Kids in Action szervezet, mely Thesszaloniki menekültáboraiban dolgozik a szociális cirkusz módszerével. Ők a többségében Törökországból érkező menekülteket látják el komplex segítő programjaik segítségével, melyben kiemelt szerepet kap a gyerekek és a fiatalokkal folytatott cirkusztanítás.

Spanyol partnerünk a Circolio valenciai szervezete, ami a város menekültekkel foglalkozó szervezetivel együttműködésben képviseli a szociális cirkusz metódusát ezzel a célcsoporttal. 
Az illusztris hálózat negyedik partnere pedig a Magyar Zsonglőr Egyesület. Mi jelenleg a fóti befogadó állomáson tartunk hetente cirkuszfoglalkozásokat fiatal korú menedékkérőknek a Menedék Egyesülettel együttműködésben. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a sokat szenvedett fiatalok ne csak a túléléshez szükséges minimumot kapják meg hazánkba érve, hanem élményeket is. Sokuk mire eljutnak Fótra, nagyon viszontagságos úton vannak túl és előfordul, hogy már sok rossz élményük van Magyarországgal és Európával kapcsolatban. A fóti befogadóállomás biztonságába, nyugalmába mi vidámságot, a cirkusz élményét kívánjuk bevinni, ami színesíti itt töltött napjaikat. Hisszük, hogy kell valami, ami kiszakít a háború emlékeiből, és az itteni gyökértelenség és idegenség érzéséből. És erre nagyon is alkalmas a cirkusz és a játék, ami kívül áll ennek az igazságtalan világnak a törvényein. Mert a cirkusz nem ismer határokat, nemzetiségeket és bőrszínt, ugyanúgy, mint ahogy a szolidaritás sem.

Nemzetközi zsonglőrtábor Sikondán

Circus pedagogy for youth workers Erasmus+ tréning 13 ország részvételével

 

Sikondán került megrendezésre a Magyar Zsonglőr Egyesület szervezésében a tréning, amely a szociális cirkuszi eszközök népszerűsítését célozta meg. A 30 résztvevő külföldi trénerek segítségével ismerkedett meg a labdazsonglőrködés, diabolózás, poizás, partnerakrobatika alapjaival, belekóstoltak különféle egyensúlyelemekbe és a lufihajtogatásba is. Nemcsak az eszközök használatát, ezek megtanításának módszertanát is elsajátították. A képzést egy előadás zárta, amelyet a Sikondai Gyermektábor táborozóinak, a Komlói Lakásotthonok és a pécsi Élmény Tár Tanoda fiataljainak adtak elő a külföldi és magyar résztvevők. A nagy sikerű előadást egy általuk tartott workshoppal fejezték be, amelyben a gyerekek is kipróbálhatták az előadásban megjelent zsonglőreszközöket, a képzés résztvevői pedig a workshoptartást gyakorolhatták. Az egyhetes program megkoronázásaként a pécsi Zsonglőrtalálkozóra és Fényfesztiválra vezetett az út az utolsó tréningnapon, ahol a nemzetközi cirkuszi szcénával ismerkedhettek a résztvevők workshopok, egy közös flashmob és számos cirkuszi előadás formájában.

A résztvevők projekttervekkel tértek vissza hazai szervezetükhöz, amelyeket a közeljövőben fognak kipróbálni a helyi célcsoportjukon.

 
ZIRKUTOPIA

A Zirkutopia egy németországi alapítvány Kassel városában, ami cirkuszi foglalkozásokat nyújt fogyatékos és nem fogyatékos gyerekeknek vegyes csoportokban. A szociális cirkuszi munka, amit végeznek, erre a pedagógiai módszerre épül, melynek során szellemileg vagy fizikailag, különböző módokon és mértékben fogyatékos gyerekek integrált közösségekben vesznek részt teljesen egészséges társaikkal. A gyerekek heti rendszerességgel jönnek cirkuszozni a Zirkutopia cirkuszsátrába, ami önmagában egy varázslatos hely, gyönyörű kerttel, kecskékkel, nyulakkal és kerti játékokkal körülvéve. Az alapítvány dolgozói a hét során több korcsoportnak is tartanak foglalkozásokat, 6-12 éves gyerekeknek, 13-18 éveseknek fiataloknak, és egészen kicsi, óvodáskorú gyerekeknek is. Utóbbiak a szüleikkel együtt vesznek részt a csoportban, ahol a szülők is beállnak cirkuszozni.

Alexander Koisser, aki 17 éve dolgozik a Zirkutópiában és mára az alapítvány egyik vezetője, elmondta, hogy az inkluzív csoportok használata nem csak egy gyakorlati módszer, hanem ennek oka a szervezet filozófiájában gyökerezik. Ennek értelmében ők nem arra kíváncsiak egy emberben, hogy milyen fogyatékossága van, hogy mit nem tud csinálni, vagy hogy milyen hátránya van másokhoz viszonyítva, hanem hogy mit tud, mire képes, miben jó, miben tud magára találni a cirkusz széles világában. A gyerekek itt megélhetik, hogy mi mindenre képesek, és ezt meg is mutathatják másoknak. Ez növeli az önbizalmukat és javítja az önértékelésüket, ami különösen fontos, mert előfordul, önbizalomhiánnyal érkeznek ide, mert az iskolában kiközösítik őket társaik, vagy egyéb okokból.

Az önfeledt közös játék örömöt, a gyakorlás és a fellépés pedig sikerélményt nyújt, amit közösen tapasztalnak meg, fogyatékosok és nem fogyatékosok. Ebből mindnyájan sokat tanulnak a befogadó gondolkodásról, elfogadásról, együttműködésről. Ezenkívül megtapasztalják, hogy amit gyakorolnak, amiért megdolgoznak, azzal fel is lépetnek, azzal sikerük is lehet. Így azzal az élménnyel nőnek fel, hogy mi mindent csináltak és mi mindent elértek, és nem azzal, hogy mi az amire nem volt lehetőségük.

A foglalkozások egy közös játékkal kezdődnek a közösség erősítése céljából, illetve a játék önfeledt öröméért. Ennek során a gyerekek különböző képességei miatt, van akinek nehezebb feladat követni az instrukciókat, és van akinek könnyű, van aki nem egészen érti a játékszabályokat, és van aki teljesen beleéli magát. Ez viszont nem jelent problémát, hiszen mindannyian élvezik a játékot, közösen futkosnak, labdáznak, kiáltoznak, elfogadják egymást olyannak amilyenek. Ezután egyénileg, párokban vagy kis csapatokban gyakorolnak a gyerekek különböző cirkuszi műfajokat: zsonglőrködést különböző eszközökkel, trapézt, kötéltáncot, akrobatikát, egykerekűt, hulla hoppot, gólyalábazást és még sok minden mást, ki-ki kedve szerint. Az egyéni gyakorlás teret ad a fejlődésre annak is, akinek ez gyorsabban megy és némely gyerek ügyes technikai tudással gazdagodik. Emellett megvan az idő és a lehetőség hétről hétre a lassú fejlődésre is, ha valakinek több idő kell egy-egy trükk megtanulásához. A cirkusznak ez az individuális-közösségi kettőssége remekül kiaknázható ilyen heterogén csoportokban. Az individuális gyakorlás és a közös előadás, az arra való készüléssel együtt, jól kiegészíti egymást. A foglalkozás felénél van egy kis szünet, ami nem csak azért fontos, hogy a gyerekek kipihenjék magukat, és újra tudjanak koncentrálni, de azért is, hogy egy informális térben lehetőségük legyen a kötetlen együttlétre. A foglalkozás végén sokszor egy kicsi előadás van, amikor mindenki megmutathatja a többieknek, mit tud. Ebbe általában nagy lelkesedéssel vetik bele magukat a gyerekek. Ez, és a közös elköszönés rítusa újra közösségileg zárja le ezek után a foglalkozásokat.

A cirkusz másik előnye, amit remekül használ ki ez a szervezet, az a sokszínűsége. Egy cirkuszi előadásba minden belefér, mindenki megtalálhatja benne a helyét azzal, amit a legjobban szeret. A cirkuszban lehet valaki konferanszé, zenész, akrobata, bűvész, erőművész, zsonglőr, táncos, gördeszkás, bohóc, színész, bármi. A cirkusznak ez az inkluzív mivolta, ami ezer arcát az emberi különbözőség értékeiből nyeri, és ami mindent egy színes kavalkádba olvaszt, szimbolikusan is és a mindennapok gyakorlatában is a szervezet inkluzivitásának alappillére. A Zirkutópia jellemzően egy-egy gyerekkel évekig foglalkozik, így ez alatt mindenki nagyon sokféle cirkuszi műfajjal ismerkedhet meg. A dolgozók egy idő után már jól ismerik őket és tudják, hogy miben ügyesek és hogy miben lelik örömüket. Ezeket a tudásokat erősítik meg bennük a foglalkozások alkalmával és ezekből épülnek fel az előadások. Mindenki azt érzi, hogy mit tud, miben jó, illetve, hogy mire képesek együtt, mint csoport.

Ez egy olyan társadalom képét vetíti előre, ahol sokszínű különböző emberek kirekesztés és értékbeli megkülönböztetés nélkül működnek együtt vidámságban.

 

Ennél a szervezetnél van lehetősége három hetet tölteni Erasmus+ szakmai gyakorlattal a Magyar Zsonglőr Egyesület két küldöttjének minden évben. Ottlétük során külföldiként van alkalmuk hozzájárulni ehhez a sokszínűséghez, segíteni a cirkusztrénerek munkáját, és rengeteget tanulni tőlük. Nagyban hatott ránk a Zirkutópia szemléletmódja, munkafilozófiája, embersége, mind szakmai mind személyesen értelemben.

A magyarországi szociális cirkusz projektek még gyerekcipőben járnak ahhoz képest, amit itt több mint 20 év alatt sikerült felépíteniük. Felgyülemlett tapasztalataik megismerése értékes tudás a magyar szociális cirkuszi gyakorlat javítása, kibővítése céljából is.

Mert, ha mi Magyarországon egy másik kontextusban is használjuk a cirkuszt a társadalmi integráció előmozdítására, mint a Zirkutópiában, világképünk, utópiánk, azonos.

Mixdoor - Creative Europe 

​​A Mixdoor – New Forms In Mixdoor Performing Arts Practices 2014-ben az Európai Bizottság Kreatív Európa programja által egyetlen magyar kezdeményezésként támogatásra ítélt, kétéves művészeti projekt. A felkészítő időszakban négy nemzetközi workshop került megszervezésre, melyekhez az adott város (Torun, Zágráb, Elefsina, Budapest) helyi művészeinek is volt lehetőségük csatlakozni. A projekt eredményeképpen létrejövő nagyszabású előadás a vertikális tánc, a modern cirkuszművészet, a 3D-s vetítés, a zene és a  hely specifikus művészeti alkotások ötvözetéből született meg. A projekt újraértelmezi az előadások helyszínéül szolgáló köztereket, továbbá turnéja során új közönséget szeretne megcélozni Európa-szerte az összművészeti produkciókkal.

További részletek, fotók, videók a projektről itt

Circonnection

A korábbi sikeres Circonnection szakoktatási projekt újabb fordulója kezdődött a 2012-es évben. A korábban teljes cirkuszi szakmát lefedő oktatási spektrumot ebben a szakaszban kifejezetten az utcaszínházzal kapcsolatos szakképzésre szűkítettük.

2012-től 2014-ig tartó Circonnection partnerség az APCCV, a Circus Central, az EX VOTO, a Fidget Feet, a Magyar Zsonglőr Egyesület és a Let's Circus között folyt le. A projekt célja az utcaszínház területén tevékenykedő művészek összekapcsolása volt. Két éven át 10 képzési program során egy közös kincs született, egy gazdag információgyűjtemény, amely cikkeket, műhelyvázlatokat, elérhetőségeket gyűjt össze, amely elérhető itt. 

Creative Streets for Dialogue

Ez a nagyformátumú nemzetközi projekt 2010-ben két kulturális főváros (Pécs-Isztanbul) között teremtett kapcsolatot a cirkuszművészet eseményei által. Vagyis a zsonglőrködésen túl, itt a teljes cirkusz és utcaművészet kapott teret. A szeptember 17–26 között megtartott fesztivál különféle cirkuszi számokat tárt elé a nagyközönségnek. Flash-mobok, zsonglőr-, akrobata-, pantomim-, tűz-, kabaré-, flamenco- és break-tánc show-k kerültek bemutatásra.
A fesztivál a kortárs előadóművészetet hozta az utcára, lehetőséget adva a helyi embereknek a kreatív, kulturális művészet megtapasztalására. A látogatók emellett számos képzési tevékenységet, workshopot és interaktív játékot élvezhetnek.

További részletek, fotók, videók a projektről itt

Ifjúsági cserék 

2015 nyarán Olaszországba és Spanyolországba is alkalmunk volt elvinni pesterzsébeti és alsózsolcai cirkuszcsoportjaink leglelkesebb tagjait. A korábbi években Isztambult és  Liverpoolt is megjárták csoportjaink. Felejthetetlen élmények ezek.

 

 

Social Circus Show Camp, Menorca

Spanyolországban Menorca szigetén törtöttünk egy csodálatos hetet az Acirkaos szervezet jóvoltából 5 pesterzsébeti fiatallal. Az egy hét alatt számos foglalkozáson vettek részt a fiatalok más szociális cirkusz csapatokkal együtt, akik Olaszországból, Belgiumból, Dániából, Finnországból, Katalóniából és persze Menorkáról érkeztek. A hét végére egy egy órás előadást is összeállítottunk a fiatalokkal, amit nagy sikerrel mutattunk be Maon városának középkori erődítményében.

 

Videó elérhető itt.

 

St. Art Youth Exchange, Tortona

Olaszországban Tortona városában pedig a La Fenice szervezet fogadott minket egy hétre, ahova 4 alsózsolcai és két budapesti zsonglőrrel érkeztünk. Rajtunk kívül spanyol, finn, ír és olasz fiatalok is vettek részt a programon, akikkel jó barátságok alakultak ki. Az egy hét alatt sok játékos foglalkozás volt zsonglőr, akrobatika, bohóc témában, de volt festékháború is, és a hét végén a városban zajló cirkuszfesztiválon fel is lépett a az egész csapat.

bottom of page