szociális cirkusz.

A CIRKUSZ MINDENKIÉ!

mi a szociális cirkusz?

"A szociális cirkusz egy keveset hallott, szinte ismeretlen fogalom Magyarországon. Jelentése egyszerűen a cirkuszi művészetek részvételen alapuló használata eszközként, a társadalmi integráció előmozdítására. A műfaj alkalmazási területei végtelenül változatosak, erre számos példa van elsősorban Nyugat-Európában, de azon kívül is megjelenik az öt kontinensen, különböző hátrányos helyzetű célcsoportokkal. Ezek lehetnek menekültek (Jemen), szellemi és/vagy testi fogyatékos gyerekek (Németország, Spanyolország), pszichiátriai betegek (Csehország), bevándorlók (Anglia, Olaszország), utcagyerekek (Brazília, Honduras, Románia, Ruanda), börtönben lévők (Olaszország), drogfüggők (Németország), hogy csak a legjellemzőbb példákat említsük. Az ezzel foglalkozó szervezetek folyamatosan szaporodnak az utóbbi években, míg a régebbiek mára több évtizedes tudást halmoztak fel és eredményeik önmagukét beszélnek.

A téma szakemberei jellemzően vagy olyan zsonglőrök, akrobaták, bohócok és kötéltáncosok, akik ráéreztek a cirkusz világának integráló, fejlesztő és megtartó hatására, mind az egyén, mind a közösség szintjén, vagy olyan szociális szakemberek, akik innovatív módszereket keresve, a cirkuszban találták meg az eszközt, a kívánt változásoknak az előmozdítására.  Ez a két tudás, a cirkuszművészé és a szociális szakemberé, a szociális cirkusz fejlődése során összeforrt és mára létrehozta a gerincét ennek fiatal és folyamatosan bővülő diszciplínának."
...

 

Szabó Márton

Olvasd tovább cikkünket a Taní-tani online pedagógiai folyóiratban: 
http://www.tani-tani.info/a_szocialis_cirkusz_modszere

 

csoportjaink

Kispest - Tanext Akadémia
Csepel - Kompánia Alapítvány
Budapest, Vösmarty utca – MUS-E
Korábbi csoportjaink

Pesterzsébet - Kaj Zhas Cirkusz

 
 

képzéseink

Terápiás Cirkuszpedagógia képzés

Adaptált, inkluzív zsonglőrködés a kognitív – és mozgásfejlesztésben

 

Kinek szól a képzés?

 

A képzés minden olyan szakembernek szól, aki az oktatás, nevelés, fejlesztés területén foglalkozik gyermekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel és szeretné élménypedagógiai, fejlesztő elemekkel bővítve, hatékonyabbá, színesebbé tenni munkáját.

 

A képzés fókusza:

A három napos képzés célja a fejlesztésben és gyógypedagógiában alkalmazható könnyített, adaptált zsonglőr eszközök használatának alapszintű elsajátítása, az ezzel foglalkozó módszertan megismerése.

Szociális cirkuszi gyakorlati képzés

A Magyar Zsonglőr Egyesület 20 órás gyakorlati képzést indít, melynek célja, hogy ‘szociális cirkuszi’ munkáját és módszertanát megismertesse minél szélesebb körben a szociális, egészségügyi és oktatási szektor szakembereivel. A megismertetésen túl célunk az is, hogy az érdeklődőket a módszerbe beavassuk, hogy azt később saját munkájukba integrálva használhassák.

Please reload

 

oktatóink

Gönye Lili
Nyári-Nagy Ibolya
Tóth Mónika
Gallyas Veronika
Szabó Márton
lili.jpg
ibolya.jpg
moni.jpg
1.jpg

nemzetközi tevékenységeink

 

együttműködéseink

 

Szociális cirkusz szakirodalma

 Lafortune, Michel; Bouchard Annie: Community Workers Guide – how will circus lessons be life lessons, 2011, Fundation Cirque du Soleil, Canada

 

Sofia Charlotta Kakko, Piia Karkkola: Social Circus – a Guide to Good Practises,  2011, Tammerprint oy, Tampere

Bolton, Reg: Why Circus works?, 2004, Murdoch University, Perth

Jill Maglio and Carol McKinstry: Occupational therapy and circus: Potential partners in enhancing the health and well-being of today’s youth, 2008, Australian Occupational Therapy Journal  55, 287–290

Cirque de Monde: Communty Worker's Guide, 2011

Cirque de Monde: Portrait of Social Circus, 2005

 

Lapo Botteri - Study of the effects of Juggling sessions with the juggleboard on subjects with intellectual disability

Ecole de Cirque de Bruxelles - HANDICIRQUE or Circus with mentally and physically challenged students

Kristy Danialle Seymour - How circus training can enhance the well-being  of autistic children and their families
 

Csűrös Dóra - Circus workshops in the child psychiatry

Csűrös Dóra - Cirkuszfoglalkozások a gyermekpszichiátrián

Csűrös Dóra - “Tiszta szívvel betörök...”    Avagy a szocilális cirkusz lehetséges terápiás hatásai

Gyarmathy Éva - A zsonglőrködés fejlesztő hatása

Györe Ágnes - A szociális cirkusz társadalmi integrációban betöltött szerepe

Dr Nick McCaffery - Social Circus and Applied Anthropology: A Synthesis Waiting to Happen
 

Fekete-Nyíri Éva Mária  - A szociális cirkusz, mint a szociális képességek fejlesztésének módszere
 

Steven Desanghere: Look at me
 

Craig Quat: Functional Juggling - A book about juggling

Fontos hálózatok további szakirodalomgyűjteménnyel:

www.circusartsresearchplatform.com -  CARP projekt keretében összegyűjtött cirkuszi témájú kutatások gyűjtő oldala.

 

http://www.educircation.eu/ - Európai hálózat weboldala a 'publication' menüpont alatt számos írással 

 

http://www.caravancircusnetwork.eu - Európai hálozat, mely számos meghatározó szakirodalmat is létrehozott és publikál cirkuszpedagógia területén 

 

https://www.facebook.com/CirqueduMondebyCirqueduSoleil/ - Cirque du Monde

© 2017  Magyar Zsonglőr Egyesület. Minden jog fenntartva.